Spelschema

Lördag 21/7

08.00 Vätö – Gräddö
09.00 Gisslingö – Tyvö
10.00 Enskär – Refsnäs
11.00 Gräddö – Tjockö
12.00 Invigning
13.00 Refsnäs – Tyvö
14.00 Vätö – Tjockö
15.00 Gräddö – Gisslingö
16.00 Enskär – Tyvö
17.00 Vätö – Refsnäs
18.00 Tjockö – Gisslingö

Söndag 22/7

09.00 Enskär – Gräddö
10.00 Vätö – Tyvö
11.00 Refsnäs – Gisslingö
12.00 Enskär – Tjockö
13.00 Gisslingö – Vätö
14.00 Tyvö – Gräddö
15.00 Refsnäs – Tjockö
16.00 Enskär – Vätö

Lördag 28/7

09.00 Refsnäs – Gräddö
10.00 Tyvö – Tjockö
11.00 Enskär – Gisslingö
12.00 Match om 3:e pris
13.00 Finalen